Novinky

Zápis z Diskusie o smerovaní a rozvojovej politike mesta Košice na roky 2014-2020, s výhľadom na rok 2025

05.02.2015 20:28
Zápis z Diskusie o smerovaní a rozvojovej politike mesta Košice na roky 2014-2020, s výhľadom na rok 2025, ktorá sa uskutočnila dňa 22.5.2014   Prítomní: viď.prezenčná listina   Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na úrovni primátora mesta Košice pána Richarda Rašiho...

Návrh rámca pre zostavenie aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2015-2025

05.02.2015 20:24
materiál zverejnený na základe infožiadosti Magistrátom mesta Košic     Návrh rámca pre zostavenie aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2015-2025 Pracovné stretnutie zo dňa 14.8.2014 Prítomní: Jozef Ondas, Oto Hudec, Renáta Lenartova,...

Výstupy a návrhy diskusie pracovných skupín k aktualizácii PHSR mesta Košice na roky 2015 – 2020 (2025)

05.02.2015 20:19
materiál zverejnený na základe infožiadosti Magistrátom mesta Košice Výstupy  a návrhy diskusie pracovných skupín k aktualizácii PHSR mesta Košice na roky 2015 – 2020 (2025)   Pracovné skupiny diskutovali aktuálnosť doteraz platného dokumentu PHSR na roky 2009 – 2015, vyjadrovali...

Park Anička - a čo doprava ?

19.05.2014 00:49
Anča bude pre mesto drahá ako volvo  https://www.youtube.com/watch?v=xkXGmKoDU-w  Investor chce stavať obytný súbor Park Anička https://kosice.korzar.sme.sk/c/7206772/investor-chce-stavat-obytny-subor-park-anicka.html  A čo doprava ? Opäť raz "sa potom".... Viac informácií a...

Memoriálny park - Evanjelický cintorín - Hušták

05.02.2014 13:52
V roku 2010 sa pokúšali v návrhu zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice vyčleniť z bývalého Evanjelického cintorína (plánovaného Memoriálneho parku) časť na polyfunkciu.   https://www.facebook.com/photo.php?bid=146502242031715&set=o.145690438775878&type=1&theater Zmena neprešla vďaka...

ZaD UPN HSA 2013 c.86 - neakceptovaná pripomienka

20.01.2014 14:34
Spracovaný dokument nerešpektuje reálnu obslužnosť regulovaných území a – napriek tomu, že je to návrh, týkajúci sa celého mesta – rieši len historické centrum a jeho najbližšie okolie. Preto som žiadal uvedenú zmenu nezapracovať do ÚPN HSA Košice  tu    Podľa očakávania -...

Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2013 – zmeny č. 86-94

07.01.2014 17:57
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com   Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Tr. SNP 48/A 040 11...

Zmeny a doplnky č.2 regulačného plánu Obvodového centra Košice - Terasa, lokalita: Považská – pripomienky.

07.01.2014 12:23
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH primátor mesta Magistrát mesta Košice Tr. SNP 48/A 040 11...

Pripomienky ku zámeru pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. - POLYFUNKČNÝ OBJEKT HUŠTÁKY - KOŠICE

05.12.2013 15:00

Pozor! Každý z nás môže do 12. júla zakázať ťažbu uránu !

10.07.2013 10:29
Viaceré populistické vyhlásenia politikov proti ťažbe uránu, ktoré odzneli v poslednom období nič neriešia. V skutočnosti pôsobia kontraproduktívne. Nemajú právnu silu ťažbe zabrániť -  majú len upokojiť dôverčivú verejnosť. Viac tu  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>