ZaD UPN HSA 2013 c.86 - neakceptovaná pripomienka

20.01.2014 14:34

Spracovaný dokument nerešpektuje reálnu obslužnosť regulovaných území a – napriek tomu, že je to návrh, týkajúci sa celého mesta – rieši len historické centrum a jeho najbližšie okolie.
Preto som žiadal uvedenú zmenu nezapracovať do ÚPN HSA Košice 
 tu

  

Podľa očakávania - spracovateľ návrhu ZaD ÚPN HSA Košice 2013 č 86 - 94 žiadosti nevyhovel... (zrejme niekomu vyhovel )

Podľa spracovateľa návrhu ZaD ÚPN HSA Košice 2013 č 86: "...V lokalitách mesta Košice označených v STN pod bodom 4. - 6. problém s krátkodobým parkovaním nie je... "

Skutočne je to tak, že v lokalitách mesta Košice označených v STN pod bodom 4. - 6. problém s krátkodobým parkovaním nie je ? 

4. Lokálne centrá (v MČ) kmp 0,6; 

5. Osobitne definované zóny (napr. verejné parkoviská, obchodné centrá... kmp 0,7 ; 

6. Ostatné územie mesta kmp1,0 .  

prípomienku nájdete tu )