Prečo potrebujú Košice nový územný plán

  • Od roku 1983 podnes platí rovnaký územný plán, nerešpektujúci zásadné spoločenské zmeny.         
  • Zmenili sa právne normy, terciálna sféra narástla niekoľkonásobne, podstatne narástla dopravná zaťaženosť, viac ľudí chce bývať individuálne.
  • Územný plán na zmeny vôbec nereagoval, a keď, iba čiastkovo.
  • Nie je zodpovedaná otázka: kde sa má rozvíjať centrum mesta.
  • Je žiadúce, aby mesto Košice realizovalo myšlienku Nového mestského centra v lokalite nad Starou sladovňou - v geometrickom strede mesta.
  • Opakovane sa nekoncepčne zasahuje do územného plánu HSA Košice čiastkovými zmenami, ktoré problémy neriešia, ale prinášajú.
  • Je nevyhnutné, aby mesto Košice komplexne riešilo nový územný plán mesta. 
  • Nie je prípustné, aby sa nekoncepčnými čiastkovými zmenami územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice podliehalo tlaku investorov.

 

Uznesenie z XVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 6.septembra 2001 číslo 700. 

Spôsob prípravy a spracovania územného plánu mesta Košice:  

Uznesenie z XVIII rokovania mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 6. septembra 2001 číslo 700 - spôsob pripravy a spracovania územného-plánu

 

 

 

ŽIADAME, ABY BOL VYPRACOVANÝ NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN HSA KOŠICE, KTORÝ BUDE VYTVÁRAŤ PREDPOKLADY PRE ROZVOJ MESTA A ZÁROVEŇ BUDE CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE !

 

ŽIADAME, ABY ZELEŇ BOLA CHRÁNENÁ ÚZEMNÝM PLÁNOM!

 

ŽIADAME, ABY ÚZEMNÝ PLÁN CHRáNIL MESTSKÚ PAMIATKOVÚ REZERVÁCIU A VŠETKY PAMÄTIHODNOSTI!

 

ŽIADAME, ABY PLÁN ROZVOJA MESTA ZODPOVEDAL KAPACITNÝM MOŽNOSTIAM DOPRAVY!

 

ŽIADAME, ABY ÚZEMNÝ PLÁN BOL DIKTOVANÝ HLAVNE POTREBAMI OBČANOV MESTA A NIE LEN POTREBAMI ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN!

 


 

SME NA FACEBOOKU PRIDAJTE SA KU NÁM TU !

 

ĎALŠIE ZAUJíMAVÉ ODKAZY:

Zachráňme mestský park v Košiciach! Zachráňme parky v meste Košice https://www.facebook.com/pages/Zachráňme-mestský-park-v-Košiciach-Zachráňme-parky-v-meste-Košice/216491448371413

Stromy-Košice https://stromy-kosice.webnode.sk/ 

Au-Košice  https://www.facebook.com/groups/au.kosice/

Au-Košice https://au-kosice.webnode.sk/

Cyklista všedného dňa https://www.facebook.com/groups/106071422766437/

Bicykel-Košice https://bicykel-kosice.webnode.sk/

Košice - kuriozity a absurdity  https://www.facebook.com/groups/Kosice.kuriozity/

Košice - školské fotografie a tablá https://www.facebook.com/groups/Kosicke.tabla/

Košice staré a nové*porovnanie starých a nových Košíc z toho istého miesta https://www.facebook.com/groups/Kosice.stare.a.nove/

Košické podniky* firemné pohľadnice, písomnosti, letáky, plagáty, obrázky  https://www.facebook.com/groups/Kosicke.podniky/

Košický rodinný album https://www.facebook.com/groups/KosickyRodinnyAlbum/

Kaschau Kassa Košice * fotografie starých košíc * staré fotografie Košíc  https://www.facebook.com/groups/Kaschau.Kassa.Kosice.fotografie/

Košice v dokumentoch* úradné oznámenia, rozhodnutia, potvrdenia, výzvy  https://www.facebook.com/groups/Kosice.v.dokumentoch/

Spolok na podporu skrášľovania Košíc  https://www.facebook.com/groups/109680252395014/

Spolok-Košice https://spolok-kosice.webnode.sk/

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Zápis z Diskusie o smerovaní a rozvojovej politike mesta Košice na roky 2014-2020, s výhľadom na rok 2025

05.02.2015 20:28
Zápis z Diskusie o smerovaní a rozvojovej politike mesta Košice na roky 2014-2020, s výhľadom na rok 2025, ktorá sa uskutočnila dňa 22.5.2014   Prítomní: viď.prezenčná listina   Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na úrovni primátora mesta Košice pána Richarda Rašiho...

Návrh rámca pre zostavenie aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2015-2025

05.02.2015 20:24
materiál zverejnený na základe infožiadosti Magistrátom mesta Košic     Návrh rámca pre zostavenie aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice na roky 2015-2025 Pracovné stretnutie zo dňa 14.8.2014 Prítomní: Jozef Ondas, Oto Hudec, Renáta Lenartova,...

Výstupy a návrhy diskusie pracovných skupín k aktualizácii PHSR mesta Košice na roky 2015 – 2020 (2025)

05.02.2015 20:19
materiál zverejnený na základe infožiadosti Magistrátom mesta Košice Výstupy  a návrhy diskusie pracovných skupín k aktualizácii PHSR mesta Košice na roky 2015 – 2020 (2025)   Pracovné skupiny diskutovali aktuálnosť doteraz platného dokumentu PHSR na roky 2009 – 2015, vyjadrovali...

Park Anička - a čo doprava ?

19.05.2014 00:49
Anča bude pre mesto drahá ako volvo  https://www.youtube.com/watch?v=xkXGmKoDU-w  Investor chce stavať obytný súbor Park Anička https://kosice.korzar.sme.sk/c/7206772/investor-chce-stavat-obytny-subor-park-anicka.html  A čo doprava ? Opäť raz "sa potom".... Viac informácií a...

Memoriálny park - Evanjelický cintorín - Hušták

05.02.2014 13:52
V roku 2010 sa pokúšali v návrhu zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice vyčleniť z bývalého Evanjelického cintorína (plánovaného Memoriálneho parku) časť na polyfunkciu.   https://www.facebook.com/photo.php?bid=146502242031715&set=o.145690438775878&type=1&theater Zmena neprešla vďaka...

ZaD UPN HSA 2013 c.86 - neakceptovaná pripomienka

20.01.2014 14:34
Spracovaný dokument nerešpektuje reálnu obslužnosť regulovaných území a – napriek tomu, že je to návrh, týkajúci sa celého mesta – rieši len historické centrum a jeho najbližšie okolie. Preto som žiadal uvedenú zmenu nezapracovať do ÚPN HSA Košice  tu    Podľa očakávania -...

Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2013 – zmeny č. 86-94

07.01.2014 17:57
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com   Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Tr. SNP 48/A 040 11...

Zmeny a doplnky č.2 regulačného plánu Obvodového centra Košice - Terasa, lokalita: Považská – pripomienky.

07.01.2014 12:23
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 11 Košice, rovinsky.ladislav@gmail.com   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH primátor mesta Magistrát mesta Košice Tr. SNP 48/A 040 11...

Pripomienky ku zámeru pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. - POLYFUNKČNÝ OBJEKT HUŠTÁKY - KOŠICE

05.12.2013 15:00

Pozor! Každý z nás môže do 12. júla zakázať ťažbu uránu !

10.07.2013 10:29
Viaceré populistické vyhlásenia politikov proti ťažbe uránu, ktoré odzneli v poslednom období nič neriešia. V skutočnosti pôsobia kontraproduktívne. Nemajú právnu silu ťažbe zabrániť -  majú len upokojiť dôverčivú verejnosť. Viac tu  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>