Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2013, č. 86-94

18.12.2013 16:30

Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie
"Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice,
Zmeny a doplnky 2013, č. 86-94" 

s odborným výkladom spracovateľa  

(https://www.kosice.sk/article.php?id=13468

sa uskutoční dňa 18.06.2013 o 16:30 hod. 

na Magistráte Mesta Košice, 

Trieda SNP 48/A, (zasadačka č. dverí D310, 3. poschodie, trakt E). 

Ak sa chystáte zúčastniť, (budeme radi) prihláste sa, prosíme, na facebooku (tu)