STRETNUTIE OBČANOV OKOLIA KATKINHO PARKU - ZACHRÁŇME KATKIN PARK - ZACHRÁŇME PARKY V KOŠICIACH

14.06.2012 18:00

 

VĎAKA VÁM, OBČANIA, IHRISKO POD POPRADSKOU NÁM NEVEZMÚ !

Občania vyjadrili svoju nespokojnosť a radnica prepracovala návrh zmien a doplnkov územného plánu HSA Košice.
 

Čo sa podarilo:

- podarilo sa úplne vyhodiť riešenie plochy ihriska pri býv. Športovom gymnáziu na Luníku II (mala to byť zmena na športovú vybavenosť kombinovanú s polyfunkciou)
- podarilo sa uchrániť parčík na rohu Tr. SNP a Toryskej. Táto plocha je po novom navrhovaná už ako plocha verejnej zelene. Žiaľ, zvyšný pás popod bloky (okolo býv. Luny) ostáva naďalej ako plocha na zastavanie.

- zmeniť plochu pred MMK z rezervy pre obč. vybavenie na plochu verejnej zelene (!)
- úplne vyhodiť zmenu napojenia Slovenskej na Hlinkovu

- podarilo sa do lokality Strojárenská doplniť "Nové stavby musia byť ohľaduplné voči svojmu okoliu, preto sa požaduje, aby sa nezvyšovala jestvujúca výška budov a zastavanosť územia". Žiaľ, nepíše sa tam nič o zachovaní budovy bývalej ŠBČS.  

 


ČO CHCEME DOSIAHNUŤ ĎALEJ ? ZÁCHRANU ZELENE:


Preklasifikovať existujúce zelené plochy na Terase na plochu verejnej zelene - zatiaľ sú to v podstate stavebné parcely: 

- Katkin park (viete, že už bol predložený návrh na stavbu bytového domu v tomto parku?)

(jeden z návrhov "zahusťovania"...)

- parčík Ulica Slobody – Brigádnická
- plocha verejnej zelene na Luníku V. od Triedy SNP po obchodné stredisko
- Luník V, zelená plocha medzi Ružovou, Muškátovou a Toryskou
- Luník VI, parčík medzi Spoločenským pavilónom a hviezdicou...

 

 

PRETO SA STRETNEME VO ŠVRTOK 14.06.2012 O 18:00 V KATKINOM PARKU

(NA BASKETBALOVOM IHRISKU)

A DOHODNEME ĎALŠÍ POSTUP.
(dáme Vám návrh podania na Magistrát mesta Košice)

PODANIA MUSIA BYŤ NA MAGISTRÁTE V PONDELOK 18.06.2012 !!!

 

Prípadné ďalšie informácie: spolok.kosice@gmail.com alebo +421 905 384171 (Rovinský)

Ak máte možnosť, prihláste sa, prosím, na facebooku: https://www.facebook.com/events/234172756700675/