OPÄTOVNÉ PREROKOVANIE ZAD ÚPN HSA KOŠICE 2011

23.05.2012 17:00

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zverejňuje v súlade s § 22 Stavebného zákona oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu „Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011", ktoré sa uskutoční v období:
od 17.05.2012 do 17.06.2012.
Opätovné prerokovanie s výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení § 22 stavebného zákona sa uskutoční

DŇA 23.MÁJA.2012 (STREDA) 
O 17.00 HOD. V MALEJ ZASADAČKE, 
PRÍZEMIE MMK, TR.SNP 48A, KOŠICE.


Viac tu: https://www.kosice.sk/article.asp?id=11076 

PRÍPADNÉ PRIPOMIENKY A NÁMETY 
JE POTREBNÉ PODAŤ PÍSOMNE 
A DORUČIŤ NAJNESKÔR DO 17.06.2012 (VRÁTANE)

NA ADRESU:

MESTO KOŠICE,

ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA KOŠICE,

MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TR. SNP, 48/A, 040 11 KOŠICE

 

Ak máte možnosť - prihláste sa na udalosť na facebooku

https://www.facebook.com/events/332240053511103/