Stretnutie občanov Slovenskej a okolia k návrhu zmien Územného plánu HSA Košice 2011

10.11.2011 17:00

 

Mesto mieni realizovať zmeny územného plánu, ktoré predstavujú zhoršenie životného prostredia - nárast dopravy, likvidáciu zelene a zahustenie zástavby.

V Košiciach sa majiteľovi prízemného rodinného domu môže stať, že v susedstve mu vyrastie štvorposchodové monštrum. 

Vedenie mesta v rámci objednaných zmien a doplnkov Územného plánu hospodárskosídelnej aglomerácie Košice 2011 chce takúto úpravu legalizovať.

 

 
Cez Slovenskú ulicu plánujú nasmerovať tranzitnú dopravu jej prepojením s Hlinkovou.
Súvisí to s individálnymi záujmami investorov, plánujúcich na Alvinczyho aj Slovenskej výstavbu nových komplexov budov, ktorým predstavitelia mesta vychádzajú v ústrety.
Na záujmy a zhoršené životné podmienky občanov nemyslia - vyššia intenzita dopravy, s ňou spojené horšie ovzdušie, nemožnosť parkovania pred domom a pokles hodnoty nehnuteľností v celej lokalite.
 
Vážení obyvatelia, ďakujeme za Vašu podporu pre lepšie bývanie na Slovenskej ulici, ktorú ste ukázali aj na verejnom prerokovaní na Magistráte v piatok 4.11.2011.
Písomné pripomienky treba zaslať do 22.11.2011, preto sa stretnime vo štvrtok, aby sme spoločne povedali NIE týmto nezmyselným návrhom.

 

AK môžete, prihláste sa na facebooku: https://www.facebook.com/event.php?eid=169443493148002

Stretneme sa 10.112011 o 17:00 pred potravinami Čižík - na križovatke Slovenská - Rampová - Alvinczyho-Slovenskej jednoty.