Zmeny a doplnky ÚPN HSA KOŠICE 2012 pripomienky - neakceptované

20.09.2012 16:35

 

Pri prejednávaní Ing. Hudec tvrdil, že sa jedná len o terminologickú otázku. (Podľa môjho názoru nie) Pripomienky neboli prijaté, ale: " ...Mesto danú požiadavku zaeviduje a zaradí do problematiky celkovej aktualizácie mesta Košice v roku 2012."  NA FACEBOOKU

Pripomienky neboli prijaté, ale: " ...Danú lokalitu mesto zaeviduje a bude zaradená do ďalších ZaD ÚPN HSA KE resp. bude súčasťou spracovania celkovej aktualizácie ÚPN HSA KE v r. 2012." NA FACEBOOKU