Posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo veci Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice 2011 (Frischer)

20.01.2012 12:00

Odoslané mailom a zároveň poštou.

Potvrdené prijatie mailu.  
ObÚŽP na podanie nereagoval...