ČO DOKÁŽE ULICA - 1. stretnutie na tému MOŽNOSTI A LIMITY PARTICIPÁCIE.

03.03.2012 09:00

 

Moderované stretnutie aktívnych občanov
(nielen z Ulice obrody)

 

 

ČO DOKÁŽE ULICA

1. stretnutie  na tému
MOŽNOSTI A LIMITY PARTICIPÁCIE 

 

* záujem občana

* záujem ulice
* záujem mesta
______________________________
MôŽE SA ULICA PRESADIŤ ?
 
*
Územné plánovanie, stavebné konanie,
doprava a parkovanie, verejná zeleň
a verejný priestor,
*
 
ULICA OBRODY
 
Minulosť. Súčasnosť. Budúcnosť.

 
03.03.2012 09:00 Výmenník 
Ulica obrody, Košice - Západ
 
organizuje a informácie podáva
Spolok na podporu skrášľovania Košíc
www.spolok-kosice.webnode.sk
RIEŠME TO SPOLU !
 
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský 

mobil:   +421 905 384171

 
Ak máte možnosť, prihláste sa na facebooku 
https://www.facebook.com/events/383477344998195/