OZNÁMENIA O ZMENÁCH A DOPLNKOCH ÚPN HSA KOŠICE

09.10.2012 07:35

Na stránke mesta pribudli tri oznámenia o začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu:

https://www.kosice.sk/article.asp?id=11613 

https://www.kosice.sk/article.asp?id=11611

https://www.kosice.sk/article.asp?id=11610

Zapracovanie požiadavky mesta a investorov ...
Napadá otázka: kedy vznikli tieto požiadavky? 
Po schválení ostatných zmien a doplnkov?

Tieto zmeny a doplnky sú robené inak ako tie predošlé. Sú to tri osobitné zmeny (65, 66, 67). 

Verejnosť môže požiadavky a 
námety zasielať písomne v termíne do 14 dní odo dňa vyvesenia na adresu: 

Mesto Košice, 
Útvar hlavného architekta mesta Košice, 
Magistrát mesta Košice, 
Tr. SNP, 48/A, 
040 11 Košice.