Kam sa asi podeli deti z domov určených na búranie na Luníku 9 ?

01.10.2012 08:06

Lepší domov pre všetkých Košičanov 

  • Mesto v súčasnosti nie je schopné ponúknuť mladým rodinám, osamelým ľuďom, neúplným rodinám a ľuďom z príjmovo nižších skupín cenovo dostupné štartovacie, sociálne a štandardné nájomné byty. Preto začneme na tento účel intenzívne využívať niekoľko zdrojov financovania - výhodné pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, hypotekárne úvery poskytované bankami, ktoré vnímajú samosprávu ako bonitného partnera, ďalej budeme aktívnym spôsobom motivovať developerov prostredníctvom vyhlasovania verejných súťaží so zadefinovaním súťažných podmienok výhodných pre investora aj budúcich nájomníkov,aby stavali v Košiciach obytné domy a v neposlednom rade v prípade sociálnych bytov sa budeme aktívne uchádzať o finančné prostriedky určené na tento účel z eurofondov. (Volebný program primátora mesta Košice Richarda Rašiho)

Fotka

Rodiny s malými deťmi pocítia efekt spolupráce na linke školy – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – mesto – mestské časti – komunitné centrá a centrá voľného času. Na tejto osi ponúkneme deťom zmysluplné využitie voľného času a posilníme tak prevenciu pred sociálno-patologickými javmi ako je kriminalita, vandalizmus a alkoholizmus detí a mládeže. Budeme sa snažiť o motivovanie mestských častí k organizovaniu aktivít, zameraných na prevenciu a sociálno-právnu ochranu.(Volebný program primátora mesta Košice Richarda Rašiho)

 

Bezpečnosť a poriadok

  • Rozhodujúcim predpokladom dosiahnutia trvalého a očakávaného pocitu bezpečia a poriadku v našom meste je naštartovanie systematického a dôsledného riešenia problému neprispôsobivých Košičanov, ktorí nie je sústredení len na Sídlisku Luník IX alebo v osade Demeter pri Sídlisku Ťahanovce. Stavanie múrov a snaha o vysťahovanie týchto ľudí mimo mesto problém nevyrieši. Existuje a je pozitívne odskúšaný celý systém vzájomne súvisiacich a na seba nadväzujúcich opatrení (diferencované bývanie, inštitút osobitného príjemcu, dávkované poukazovanie sociálnych dávok a príspevkov na bývanie na účet poberateľov, viazanosť aktivačných prác na poberanie sociálnych dávok, budovanie nových a rozširovanie súčasných komunitných centier z eurofondov, zvýšenie počtu profesionálne pripravených terénnych sociálnych pracovníkov, výstavba nízko nákladových bytov nízkeho štandardu a sociálnych ubytovní), ktorý vedie k úspechu. (Volebný program primátora mesta Košice Richarda Rašiho) 

Ale iba vtedy, keď budeme dôslední, aktívni a budeme pracovať systematicky. Začneme tento systém bezodkladne implementovať.(Volebný program primátora mesta Košice Richarda Rašiho)

 

 

Kam sa asi podeli deti ?

„Nakoniec si dali povedať, všetci už odtiaľ odišli preč. Časť sa nasťahovala k príbuzným do bytov na sídlisku, ďalší si začali stavať chatrče v lesíku pri miestnom potoku. Za blokom je všetko čisté, môžeme to oplotiť a začať s búraním.“ uviedol koordinátor prác na Luniku IX za Bytový podnik mesta Košice (BPMK)  a mestský poslanec Miloš Ihnát (Smer).

Čítajte viac: kosice.korzar.sme.sk

Volebný program kandidáta na primátora mesta Košice Richarda Rašiho

https://www.richardrasi.sk/doc/19/volebny-program-kandidata-na-primatora-mesta-kosice-richarda-rasiho

 

Skúste v ňom nájsť zmienku o búraní Luníka IX...

To boli sľuby Cyrila Betuša a iných ... (?)
Kam sa asi podeli deti z domov určených na búranie na Luníku 9 ? 

 

PREČÍTAJTE SI ČLÁNOK V KORZÁRI  TU