INFORMAČNÝ SYSTÉM, KTORÝ NEINFORMUJE...

06.11.2011 15:30

INFORMAČNÝ SYSTÉM, KTORÝ NEINFORMUJE...

Ešte v roku 2009 sa mesto chválilo, že získalo úžasný informačný systém.

Systém je skutočne úžasný, len v Košiciach je nastavený tak, že niektoré informácie sa z neho nedozviete.

Niektoré informácie si radnica necháva pre seba (a svojich?).

Prečo sa niektoré informácie občan nedozvie (alebo dozvedieť nemá?).

Kto má informácie - má moc... 

Čo je Gisplan?

Gisplan (geografický informačný systém) je mapa, ktorá môže obsahovať rôzne vrstvy. Napríklad adresy, územné členenie, katastrálne údaje, životné prostredie, projekty a ďalšie vrstvy.
Komu je určený Gisplan?
„Samosprávam pomáha pri rozhodovaní, riadení, správe a kontrole územia alebo majetku, šetrení verejných financií a zvyšovaní transparentnosti. Občanom sprostredkúva dôležité informácie o území, v ktorom žijú a zároveň im umožňuje aktívne sa zapájať do veci verejných.“
https://gista.sk/index.php/riesenia/gisplan

Kto rozhoduje o tom, čo sa cez Gisplan zverejni?
Zverejňujú sa údaje, ktoré samospráva zverejniť chce

Je rozdiel v tom, čo samosprávy zverejňujú?

Je napríklad veľký rozdiel v tom, čo sa dá pozrieť v Gisplan Košice a v Gisplan Prešov.
Prešovčania si môžu cez Gisplan pozrieť aj katastrálnu mapu na podklade ortofotomapy a vidieť ktoré parcely c sú vo vlastníctve mesta. Dajú sa vyhľadávať nielen ulice, ale aj parcely. V Gisplan Košice pre verejnosť tieto informácie nie sú. Sú len v neverejnom Gisplan Košice.

Prečo informácie prístupné v Prešove

sú informácie neprístupné v Košiciach ?
Gisplan Prešov
https://mapa-presov.gisplan.sk/mapa/
https://mapa-presov.gisplan.sk/media/gisplan/pomocnik.pdf
https://pis.sk/clanok/7832/digitalne_mapy_presova_uz_aj_pre_verejnost.html
Neverejný Gisplan Košice
https://gisplan.kosice.sk/ (len cez heslo na prístup)
https://www.kosice.sk/article.asp?id=5630
https://www.kosiceitvalley.sk/public/File/BandN/mestoKE-CSILeasing/Aktivity%20rozvoja%20IT%20-%20mesto%20Kosice.pdf
Gisplan Košice pre verejnosť
https://mapa.kosice.sk/mapa/
https://mapa.kosice.sk/media/gisplan/pomocnik.pdf
https://www.kosice.sk/article.asp?id=8820
Kto má v Košiciach záujem na nezverejňovaní informácií? ...

Podľa názoru niektorých odborníkov je možné, že za filtrovanie informácií pre verejnosť muselo mesto Košice ešte zaplatiť...

 

(na základe informácií aktívnych občanov spracoval L.Rovinský)

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU:   https://www.facebook.com/pages/ÚZEMNÝ-PLÁN-KOŠICE-plán-alebo-chaos/295862007100428?sk=wal