Prímestské parky: Bankov a Moňok

22.11.2012 16:00

 

Verejné prerokovanie konceptov

„Overovacia štúdia Prímestský park Košice – Bankov“

a
„Overovacia štúdia Prímestský park Košice – Moňok“

s odborným výkladom sa uskutoční vo štvrtok

22. novembra 2012 o 16.00 hodine 

v zasadačke MMK na Triede SNP 48/A, C-205.

Verejné prerokovanie konceptu „Overovacej štúdie Prímestský park Košice – Bankov“

Turisti, cyklisti, bežci. 

Všetci, ktorí radi chodíte

do lesa v okolí Bankova 

a do Ťahanovského lesa. 

Už tento štvrtok o 16:00 je pre Vás pripravená prezentácia konceptu overovacej štúdie Prímestský park Košice Bankov a konceptu overovacej štúdie Prímestský park Košice Moňok. 

 


Ide o pokračovanie projektu Periurban (https://www.kosice.sk/article.php?id=8058), ku ktorému boli spravené dotazníky (lesopark Bankov:https://form.cherrysro.com/id/primestsky-lesopark/ a lesopark Ťahanovce:https://form.cherrysro.com/id/primestsky-lesopark-tahanovce/ ).

Ak sa chcete dozvedieť viac, alebo máte nejaké pripomienky, príďte na verejné prerokovanie s odborným výkladom a zapojte sa do tvorby budúcnosti lesoparkov.

Ste očakávaní v zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, miestnosť C-205. 
Príďte a zapojte sa do tvorby budúcnosti lesoparkov.

Informácie o týchto dvoch overovacích štúdiách nájdete na 

https://www.kosice.sk/article.php?id=11782 

https://www.kosice.sk/article.php?id=11785

Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť
najneskôr do 03.12.2012 (vrátane)
na adresu:
Mesto Košice,
Útvar hlavného architekta mesta Košice,
Magistrát mesta Košice,
Tr. SNP, 48/A,
040 11 Košice
 
alebo v elektronickej forme na adresu zuzana.sukova@kosice.sk .
 
Na pripomienky doručené po tomto termíne z časových dôvodov nebude možné pri spracovaní čistopisu OŠ prihliadnuť.
 
 

AK MÁTE ZÁUJEM A MOŽNOSŤ PRIHLÁSTE SA NA FACEBOOKU (TU) 

 

 

Na prerokovaní konceptov overovacích štúdií prímestských lesoparkov Košice Bankov a Košice Moňok boli spomenuté viaceré návrhy:  

  • vytvoriť pri Bankove lyžiarske trasy, bežecký chodník a posilňovacie stanovištia
  • osadiť smetné koše
  • zaviesť lesnú stráž, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie poriadku v prímestskom parku
  • rozšíriť nástupnú a výstupnú plochu pri zastávke MHD na Hornom Bankove