VZOR - ULICA SVORNOSTI

17.11.2011 14:37

Obyvatelia ulice Svornosti a blízkeho okolia.

Nezabudnite, že pripomienku treba podať na Mesto Košice do 22.11.2011

 AK MÁTE AJ VY NEJAKÚ PRIPOMIENKU, DOPÍŠTE JU A POMÔŽTE NAŠEJ ŠTVRTI.

Pripojte sa k nám aj cez facebook: https://www.facebook.com/event.php?eid=278778972161387 

 

VZOR

Meno Priezvisko, adresa                                                                                                          

 

Mesto Košice
Útvar hlavného architekta mesta Košice
Magistrát mesta Košice
Tr. SNP, 48/A
040 11 Košice

 

V Košiciach....11.2011

 

 

Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2011 Lokalita 3.2 - Slovenská- Hlinkova

 

Súhlasím s obyvateľmi Slovenskej ulice a pripájame sa k návrhu :

·                     vyradiť Slovenskú ulicu zo siete zberných komunikácií a v územnom pláne zrušiť plánované napojenie ulice na Odborársku a Hlinkovu ulicu t.j. premietnuť súčasný stav,

·                     výpadový, resp. prístupový ťah viesť alternatívne po Rampovej ulici,  mimoúrovňovým preklenutím železnice. Vytvorí sa tak napojenie na Severné nábrežie, ktoré je už v súčasnosti napojené mimoúrovňovo na Hlinkovu ulicu, a na Prešovskú cestu v smere na Sečovskú a Palackého.

 

K ich pripomienkam pripájam aj moju:

·                     Autá ktoré každý deň zo sídliska Ťahanovce a sídliska Furča smerujú do centra už teraz zaťažujú našu lokalitu skracovaním si cesty cez Rampovú ul. a zapĺňajú ulicu Slovenskej Jednoty. Na jej konci je semafor ktorý je nastavený tak na cca 4-5 aut. Už teraz si vieme predstaviť čo nastane po spustení Slovenskej ulice. My čo bývame na ulici Svornosti budeme čeliť tiež tomuto náporu, pretože je len otázka času kedy títo vodiči prídu na to, že sa dá kolóna na ul. Slovenskej Jednoty obísť po ul. Svornosti a na konci sa napojiť na semafor.

·                     Podložie, ktoré máme pod našimi domami podľa nášho názoru nie je stavané na takúto záťaž áut. Ľudia ktorí to navrhujú by mali navštíviť a spoznať našu štvrť, ako vyzerajú naše cesty, chodníky a domy ktoré klesli a popraskali.

·                     Musíme si chrániť našu ešte neznečistenú štvrť. Máme tu štrkové podložie kde už v cca 4-5 metrovej hĺbke je pitná neznečistená voda.

·                     Ľudia si tu kúpili domy, zrekonštruovali ich, niektorí dokonca postavili nové kvôli kľudu ktorý tu je už pár desaťročí. Chceli by sme vidieť človeka ktorý tu chce pusťiť tisícky áut, dovolíme si tvrdiť že keby mal dom na Slovenskej ulici nespravil by to.

·                     V Západnej Európe sa snažia autá vytlačiť z centier a tie ktoré tam chcú ísť platia vysoké poplatky.

 

                                

podpis

________________________________________________________________________________________

Vzor - Ulica svornosti.doc (27,5 kB)