Pozor! Každý z nás môže do 12. júla zakázať ťažbu uránu

09.07.2013 10:24

Viaceré populistické vyhlásenia politikov proti ťažbe uránu, ktoré odzneli v poslednom období nič neriešia. V skutočnosti pôsobia kontraproduktívne. Nemajú právnu silu ťažbe zabrániť -  majú len upokojiť dôverčivú verejnosť. Ťažobná spoločnosť sa pokračujúcim geologickým prieskumom nerušene približuje k vytúženej ťažbe.

Čo s tým ďalej? Príležitosťou je práve prebiehajúce pripomienkovanie zmien a doplnkov územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice. 
Najviac môže do procesu tvorbu územného plánu zasiahnuť primátor - preto sme mu poslali výzvu.
Podporte našu výzvu Vašim podpisom: https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=729550 )  
Každý z nás môže požiadať spracovateľa o doplnenie územného plánu.
Pozor, termín je len do 12. júla a pripomienka musí  byť podaná písomnou formou (najlepšie osobným doručením na podateľňu magistrátu).

 

Odporúčaný text:

 

__________________________________________________________________________________

(Meno, priezvisko, adresa)

 

 

Mesto Košice

Referát Útvar hlavného architekta

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

Košice __.07.2013 

 

Vec: Pripomienky k zmenám a doplnkom ÚPN HSA Košice, 2013

Žiadam o doplnenie do záväznej časti ÚNP HSA Košice: Zákaz ťažby v prieskumnom území Čermeľ-Jahodná – U, Mo rudy.

 

Zdôvodnenie: Predmetné územie je tradičnou prímestskou rekreačnou oblasťou s vybudovaným zázemím. Takto ho definuje aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a so zachovaním tohto charakteru ráta aj overovacia štúdia lesoparku Bankov.

Ložisko uránu je umiestnené v centre Chráneného vtáčieho územia európskeho významu Volovské vrchy a na hranici ďalšieho Chráneného územia európskeho významu Stredné Pohornádie (Natura 2000).

Ťažba v akejkoľvek forme je nezlučiteľná s významom tohto územia a svojimi ekologickými a prevádzkovými rizikami neprijateľná aj kvôli blízkosti husto obývaných častí mesta Košice.

 

 

 

___________________

podpis